Psycholog dziecięcy Danuta Sitek, Psycholog dziecięcy Katowice, Psycholog dziecięcy Ruda Śląska, Śląsk

PsychologPsycholog dziecięcyGabinet PsychologicznyPsychoterapiaPsychoterapeuta
Psycholog dziecięcy Katowice
Zapraszam do gabinetu psychologicznego, w którym udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz osobom dorosłym. Zapraszam zarówno te osoby, które są zaniepokojone zachowaniami swoich dzieci jak i te, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, by lepiej i bardziej skutecznie wspierać swoje dziecko w rozwoju.

Zapraszam także osoby dorosłe, zarówno te, które przeżywają obecnie trudności i chcą szukać nowych rozwiązań istniejących problemów,
jak i te, które nastawione są na rozwój. Gabinet mieści się na I piętrze przy ulicy Warszawskiej 40/1a w Katowicach (naprzeciwko Kościoła Mariackiego).    [zobacz mapkę dojazdu]

Kilka słów o mnie...

Wykształcenie
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie przygotowania do certyfikatu, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
(nr rekomendacji 251).

Praca
Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą jak i osobami dorosłymi.
 • Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • W 2008r. pracowałam jako biegły sądowy psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym w Katowicach.
 • Od 2008r. prowadzę prywatny gabinet psychologiczny.
 • W latach 2000-2011 byłam zatrudniona w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej osobom dorosłym (problemy rodzinne, małżeńskie, wychowawcze, kryzysy osobiste). Zajmowałam się również terapią dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, psychosomatycznymi, zachowania oraz wykorzystywanymi seksualnie. Przez kilka lat prowadziłam grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej i grupy młodzieżowe dla dzieci z zaburzeniami zachowania metodą ART-u. Byłam zaangażowana w warsztaty dla rodziców ("Szkoła dla Rodziców") oraz wykłady i warsztaty dla profesjonalistów - psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia na temat pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.
 • Od 2012r. pracuję w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Doskonalenie zawodowe
Systematycznie doskonalę swoje umiejętności zawodowe. Ukończyłam m.in.:
 • Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Staż do Certyfikatu Psychoterapeuty SNP PTP w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach,
 • Staż do Certyfikatu Psychoterapeuty w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
 • Szkoleniową, analityczną psychoterapię grupową (trening własny),
 • Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów,
 • Trening Zastępowania Agresji "ART" (Fundacja Dzieci Niczyje i Gontart),
 • Szkolenie pt. "Pomoc dzieciom krzywdzonym" - tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych oraz praca z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie (Fundacja Dzieci Niczyje),
 • Szkolenie pt. "Terapia osób wykorzystywanych seksualnie" (Instytut Ericksonowski),
 • "Szkołę dla rodziców i wychowawców" cz.I i II - warsztaty umiejętności wychowawczych (Ośrodek Rozwoju Edukacji),
 • Szkolenie pt. "Wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej" część I i II (Instytut Ericksonowski).

  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej, indywidualnej superwizji.

Publikacje:
Sitek Danuta: "Psychoterapia 8-letniego chłopca z ciężkimi nawykowymi zaparciami". Psychoterapia 2 (145) 2008
powrót
Danuta Sitek, tel. 693059480 Zespół Gabinetów Psychiatryczno-Psychologicznych EGO, ul.Warszawska 40/1a, 40-080 Katowice
webdesign: © 2007 michał gawenda Wszelkie prawa zastrzeżone

PSYCHOLOG     l     PSYCHOLOG DZIECIĘCY    l    GABINET PSYCHOLOGICZNY    l    PSYCHOTERAPIA    l    PSYCHOTERAPEUTA