"Rozwój oznacza zmianę, a zmiana łączy się z ryzykiem, wkroczeniem, ze znanego w nieznane."

Paul Young

Nie mamy prawa oceniać. Mamy prawo kochać i akceptować.

M. Earle

Nie zmieniając biegu wypadków możesz zmienić swoje nastawienie do nich, a tak naprawdę tylko o to chodzi.

Nisargadatta Maharaj

Ludzie twierdzą, że nie mogą siebie zmienić, natomiast uparcie próbują zmienić innych.

A. Ellis

 

Jestem psychologiem, specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutką z certyfikatem (nr 739)
SNP i SNTR oraz superwizorką aplikantką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 

O mnie
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

O MNIE

Zapraszam do gabinetu psychologicznego, w którym prowadzę psychoterapię dorosłych, dzieci, młodzieży i terapię rodzin. Zapraszam zarówno te osoby, które są zaniepokojone zachowaniami swoich dzieci jak i te, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, by lepiej i skuteczniej wspierać swoje dziecko w rozwoju. Zapraszam także osoby dorosłe, zarówno te, które przeżywają obecnie trudności i chcą szukać nowych rozwiązań istniejących problemów, jak i te, które nastawione są na rozwój

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to osobiste rozmowy z terapeutą, podczas których pacjent uczy się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, analizuje potrzeby oraz szuka nowych sposobów na ich realizacji. Razem z terapeutą odkrywa zasoby, dzięki którym może realizować cele. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, jedna sesja trwa 50 minut. Nieco inaczej wygląda psychoterapia indywidualna prowadzona z dzieckiem...

TERAPIA RODZIN

Bardzo często okazuje się, że aby pomóc dziecku, cała rodzina powinna się zaangażować w proces leczenia. Terapia rodziny jest spotkaniem ważnych dla siebie osób, a rozmowa między poszczególnymi członkami, ma na celu m.in. zobaczenie problemu oczami drugiego człowieka i zrozumienie, jaką rolę pełni objaw w rodzinie

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców. Jego celem jest zebranie informacji na temat występującego problemu, rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym