PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, a jedna sesja trwa 50 minut.
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych ukierunkowana jest na poszerzenie rozumienia samego siebie, szukanie znaczeń oraz realizowanie celów terapeutycznych. Może się to dziać jedynie w klimacie zaufania i bezpieczeństwa. Wyznaczone cele osiąga się głównie poprzez rozmowę. Wypowiadane słowa mają moc wprowadzenia zmiany w życiu osoby zainteresowanej.
Przyjmuje osoby z takimi problemami jak:
 • Problemy
  • rodzinne
  • wychowawcze
  • emocjonalne
 • Psychosomatyka
 • Kryzys osobisty
 • Utrata bliskiej osoby
 • Trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • Doświadczanie przemocy seksualnej
Terapia z dziećmi jest nieco inna niż terapia osób dorosłych. Ważnym elementem spotkań jest zabawa, opowiadanie historii, rysowanie i malowanie, teatrzyk itp. Wszystkie te techniki pomagają dotrzeć do uczuć dziecka, rozpoznać je, nazwać, a w efekcie pomóc w przepracowaniu problemu. Same techniki jednak nie wystarczą. Najważniejszym aspektem leczenia jest więź, jaka buduje się między dzieckiem i terapeutą, a także zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Praca terapeutyczna z młodzieżą, w większym stopniu niż z dziećmi, opiera się na rozmowie.
Ważne, żeby w proces psychoterapii dzieci i młodzieży zaangażować rodziców i najbliższe otoczenie.
Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży w związku z takimi problemami jak:
 • Zaburzenia
  • emocjonalne (lęki, fobie)
  • zachowania (wagary, ucieczki z domu, kradzieże, zachowania agresywne)
  • psychosomatyczne (bóle głowy, brzucha i inne)
  • jedzenia (proponuję terapię rodzinną)
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Zaparcia
 • Trudności w kontaktach z rówieśnikami

Psychoterapia indywidualna